Visa allt om Pix IT Productions AB
Visa allt om Pix IT Productions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 353 378 152 131
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 272 288 79 4
Resultat efter finansnetto 272 288 79 4
Årets resultat 212 225 61 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 409 420 142 56
Tillgångar 409 420 142 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 289 114 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 131 28 3
Skulder och eget kapital 409 420 142 56
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 120 200 50 0
Omsättning 353 378 152 131
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 353 378 152 131
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 272 288 79 4
Nettoomsättningförändring -6,61% 148,68% 16,03% -%
Du Pont-modellen 66,50% 68,57% 55,63% 7,14%
Vinstmarginal 77,05% 76,19% 51,97% 3,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,99% 76,46% 75,00% 40,46%
Soliditet 73,35% 68,81% 80,28% 92,86%
Kassalikviditet 375,23% 320,61% 507,14% 1 866,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...