Visa allt om Pix IT Productions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 378 152 131
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 288 79 4
Resultat efter finansnetto 288 79 4
Årets resultat 225 61 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 420 142 56
Tillgångar 420 142 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 114 52
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 28 3
Skulder och eget kapital 420 142 56
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 200 50 0
Omsättning 378 152 131
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 378 152 131
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 288 79 4
Nettoomsättningförändring 148,68% 16,03% -%
Du Pont-modellen 68,57% 55,63% 7,14%
Vinstmarginal 76,19% 51,97% 3,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,46% 75,00% 40,46%
Soliditet 68,81% 80,28% 92,86%
Kassalikviditet 320,61% 507,14% 1 866,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...