Visa allt om Eraboards AB
Visa allt om Eraboards AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 45 29
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 9 -220
Resultat efter finansnetto -36 9 -221
Årets resultat -36 9 -221
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 84 116 118
Tillgångar 84 116 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 59 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 57 68
Skulder och eget kapital 84 116 118
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 45 29
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 45 15
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 3
Rörelseresultat, EBITDA -36 9 -220
Nettoomsättningförändring -100,00% 55,17% -%
Du Pont-modellen -% 7,76% -186,44%
Vinstmarginal -% 20,00% -758,62%
Bruttovinstmarginal -% 62,22% -486,21%
Rörelsekapital/omsättning -% 131,11% 172,41%
Soliditet 38,10% 50,86% 42,37%
Kassalikviditet 5,66% 5,26% 7,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...