Visa allt om Jenny Ljungberg AB
Visa allt om Jenny Ljungberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -22 -19
Resultat efter finansnetto -34 -22 -19
Årets resultat -34 -22 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 35 76 91
Tillgångar 35 76 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 59 31
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 50
Kortfristiga skulder 10 17 10
Skulder och eget kapital 35 76 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -22 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 71,43% 77,63% 34,07%
Kassalikviditet 350,00% 447,06% 910,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...