Visa allt om Nordstrand Holding AB
Visa allt om Nordstrand Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -9 -9
Resultat efter finansnetto -81 0 -1
Årets resultat 131 0 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 249 1 199 1 149
Omsättningstillgångar 167 112 101
Tillgångar 1 417 1 311 1 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 49 49
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 237 1 262 1 201
Skulder och eget kapital 1 417 1 311 1 250
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -9 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 12,70% 3,74% 3,92%
Kassalikviditet 13,50% 8,87% 8,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...