Visa allt om Helmer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 20 360 261 0
Övrig omsättning 538 967 513 -
Rörelseresultat (EBIT) -18 289 215 -5
Resultat efter finansnetto -19 288 214 -5
Årets resultat -19 223 167 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 160 0 0
Omsättningstillgångar 91 437 255 51
Tillgångar 195 596 255 51
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 275 212 45
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 321 43 6
Skulder och eget kapital 195 596 255 51
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 12 110 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 4 35 0 0
Utdelning till aktieägare 0 160 160 0
Omsättning 558 1 327 774 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20 360 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 21 145 - -
Rörelseresultat, EBITDA 37 344 215 -5
Nettoomsättningförändring -94,44% 37,93% -% -%
Du Pont-modellen -9,23% 48,49% 84,31% -%
Vinstmarginal -90,00% 80,28% 82,38% -%
Bruttovinstmarginal -565,00% 11,11% 40,61% -%
Rörelsekapital/omsättning -40,00% 32,22% 81,23% -%
Soliditet 49,23% 46,14% 83,14% 88,24%
Kassalikviditet 91,92% 136,14% 593,02% 850,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...