Visa allt om Valcan AB
Visa allt om Valcan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 388 10 457 4 466
Övrig omsättning - - 53
Rörelseresultat (EBIT) 1 614 89 1 088
Resultat efter finansnetto 1 591 69 1 079
Årets resultat 1 100 180 651
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 789 557 441
Omsättningstillgångar 5 936 2 971 1 745
Tillgångar 6 725 3 527 2 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 981 881 701
Obeskattade reserver 0 0 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 774 349 354
Kortfristiga skulder 2 970 2 297 891
Skulder och eget kapital 6 725 3 527 2 187
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 4 470 1 995 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 1 305 690 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 14 388 10 457 4 519
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 599 1 162 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) 665 303 319
Rörelseresultat, EBITDA 1 892 221 1 277
Nettoomsättningförändring 37,59% 134,15% -%
Du Pont-modellen 24,00% 2,55% 49,79%
Vinstmarginal 11,22% 0,86% 24,38%
Bruttovinstmarginal 69,68% 45,34% 65,61%
Rörelsekapital/omsättning 20,61% 6,45% 19,12%
Soliditet 29,46% 24,98% 40,17%
Kassalikviditet 199,87% 129,34% 195,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...