Visa allt om Studio Excellence Productions AB
Visa allt om Studio Excellence Productions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 428 186 320
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 24 2
Resultat efter finansnetto 46 24 2
Årets resultat 25 14 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 131 78 54
Tillgångar 131 78 54
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 65 51
Obeskattade reserver 18 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 7 3
Skulder och eget kapital 131 78 54
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 199 30 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 63 9 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 428 186 320
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 54 23 40
Personalkostnader per anställd (tkr) 33 5 31
Rörelseresultat, EBITDA 47 24 2
Nettoomsättningförändring 130,11% -41,88% -%
Du Pont-modellen 35,88% 30,77% 5,56%
Vinstmarginal 10,98% 12,90% 0,94%
Bruttovinstmarginal 96,50% 88,71% 95,62%
Rörelsekapital/omsättning 25,23% 38,17% 15,94%
Soliditet 79,42% 89,33% 94,44%
Kassalikviditet 569,57% 1 114,29% 1 800,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...