Visa allt om Eviwell AB
Visa allt om Eviwell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -20 -24 0
Resultat efter finansnetto 922 355 247 11 253
Årets resultat 540 207 145 11 253
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 475 10 896 10 696 775
Omsättningstillgångar 4 868 741 937 10 610
Tillgångar 12 343 11 636 11 633 11 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 746 11 356 11 298 11 303
Obeskattade reserver 380 150 61 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 82
Kortfristiga skulder 218 130 273 0
Skulder och eget kapital 12 343 11 636 11 633 11 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -20 -24 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 97,56% 98,60% 97,53% 99,28%
Kassalikviditet 2 233,03% 570,00% 343,22% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...