Visa allt om Raus Motorsport AB
Visa allt om Raus Motorsport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 798 1 167 559
Övrig omsättning 40 10 7
Rörelseresultat (EBIT) 10 6 21
Resultat efter finansnetto 9 6 11
Årets resultat 7 5 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 230 261 281
Tillgångar 230 261 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 63 58
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 199 223
Skulder och eget kapital 230 261 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 838 1 177 566
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 6 21
Nettoomsättningförändring -31,62% 108,77% -%
Du Pont-modellen 4,35% 2,30% 7,47%
Vinstmarginal 1,25% 0,51% 3,76%
Bruttovinstmarginal 22,93% 21,51% 40,97%
Rörelsekapital/omsättning 8,65% 5,31% 10,38%
Soliditet 30,00% 24,14% 20,64%
Kassalikviditet 9,32% 10,55% 9,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...