Visa allt om Martins Golv & Vägg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 877 1 537 1 410
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 203 46 167
Resultat efter finansnetto 203 46 167
Årets resultat 105 25 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 0 0
Omsättningstillgångar 533 420 313
Tillgångar 566 420 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 170 145
Obeskattade reserver 114 55 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 237 195 125
Skulder och eget kapital 566 420 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 483 440 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 203 182 126
Utdelning till aktieägare 60 0 0
Omsättning 1 877 1 537 1 410
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 877 1 537 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 693 629 483
Rörelseresultat, EBITDA 203 46 167
Nettoomsättningförändring 22,12% 9,01% -%
Du Pont-modellen 35,87% 10,95% 53,35%
Vinstmarginal 10,82% 2,99% 11,84%
Bruttovinstmarginal 71,92% 70,14% 67,73%
Rörelsekapital/omsättning 15,77% 14,64% 13,33%
Soliditet 53,70% 50,69% 56,45%
Kassalikviditet 224,89% 215,38% 250,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...