Visa allt om Legrand Café AB
Visa allt om Legrand Café AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12
Nettoomsättning 453 1 172
Övrig omsättning 747 -
Rörelseresultat (EBIT) 87 -374
Resultat efter finansnetto 84 -374
Årets resultat 84 -374
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 174
Omsättningstillgångar 156 562
Tillgångar 156 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 16
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 54 481
Kortfristiga skulder 2 239
Skulder och eget kapital 156 736
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 269 367
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 82 102
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 200 1 172
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 227 586
Personalkostnader per anställd (tkr) 179 234
Rörelseresultat, EBITDA 87 -374
Nettoomsättningförändring -61,35% -%
Du Pont-modellen 55,77% -50,82%
Vinstmarginal 19,21% -31,91%
Bruttovinstmarginal 12,36% 52,47%
Rörelsekapital/omsättning 34,00% 27,56%
Soliditet 64,10% 2,17%
Kassalikviditet 7 800,00% 167,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...