Visa allt om ERTM i Mora AB
Visa allt om ERTM i Mora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 5
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -13 -3
Resultat efter finansnetto 5 668 -13 -3
Årets resultat 5 656 -13 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 500 566 566
Omsättningstillgångar 215 33 47
Tillgångar 5 715 599 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 689 34 47
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 566 566
Skulder och eget kapital 5 715 599 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - - -
Utdelning till aktieägare 320 0 0
Omsättning 0 0 5
Nyckeltal
Antal anställda - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -30 -13 -3
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,49%
Vinstmarginal -% -% -60,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -10 380,00%
Soliditet 99,55% 5,68% 7,68%
Kassalikviditet 860,00% 5,83% 8,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...