Visa allt om Raw Fitness AB
Visa allt om Raw Fitness AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 119 340 115
Övrig omsättning 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -24 -21
Resultat efter finansnetto 22 -24 -21
Årets resultat 22 -24 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 61 100
Omsättningstillgångar 81 229 165
Tillgångar 81 290 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 55 79
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 234 185
Skulder och eget kapital 81 290 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 132 340 115
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 32 -7 -15
Nettoomsättningförändring -65,00% 195,65% -%
Du Pont-modellen 27,16% -8,28% -7,95%
Vinstmarginal 18,49% -7,06% -18,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,94% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,55% -1,47% -17,39%
Soliditet 95,06% 18,97% 29,92%
Kassalikviditet 2 700,00% 97,86% 89,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...