Visa allt om Tyresö Målericentral AB
Visa allt om Tyresö Målericentral AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 441 6 040 5 400
Övrig omsättning - 30 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 945 1 374 1 257
Resultat efter finansnetto 1 981 1 374 1 258
Årets resultat 1 115 804 785
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 49 36
Omsättningstillgångar 4 691 2 853 2 114
Tillgångar 4 745 2 901 2 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 054 1 339 885
Obeskattade reserver 1 067 595 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 625 968 1 014
Skulder och eget kapital 4 745 2 901 2 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 807 1 763 688
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 983 642 280
Utdelning till aktieägare 400 400 350
Omsättning 9 441 6 070 5 400
Nyckeltal
Antal anställda 8 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 180 1 208 2 700
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 504 515
Rörelseresultat, EBITDA 1 966 1 388 1 266
Nettoomsättningförändring 56,31% 11,85% -%
Du Pont-modellen 41,83% 47,36% 58,51%
Vinstmarginal 21,03% 22,75% 23,30%
Bruttovinstmarginal 70,86% 74,62% 51,06%
Rörelsekapital/omsättning 32,48% 31,21% 20,37%
Soliditet 60,83% 62,15% 49,80%
Kassalikviditet 288,68% 294,73% 208,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...