Visa allt om Näsgårdarna AB
Visa allt om Näsgårdarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 455 1 510 695
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 457 352 248
Resultat efter finansnetto 275 139 139
Årets resultat 127 83 98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 996 6 646 6 753
Omsättningstillgångar 318 425 532
Tillgångar 7 314 7 071 7 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 231 148
Obeskattade reserver 98 9 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 6 247 6 230 6 433
Kortfristiga skulder 760 600 703
Skulder och eget kapital 7 314 7 071 7 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 8 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 6 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 4 2 1
Utdelning till aktieägare 0 150 0
Omsättning 1 455 1 510 695
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 455 1 510 695
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 13 5
Rörelseresultat, EBITDA 606 492 314
Nettoomsättningförändring -3,64% 117,27% -%
Du Pont-modellen 6,25% 4,98% 3,40%
Vinstmarginal 31,41% 23,31% 35,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,38% -11,59% -24,60%
Soliditet 3,90% 3,37% 2,03%
Kassalikviditet 41,84% 70,83% 75,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...