Visa allt om Inläggsspecialisten i Bollebygd AB
Visa allt om Inläggsspecialisten i Bollebygd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 75 72
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -7 -9 64 63
Resultat efter finansnetto -1 -7 -9 64 63
Årets resultat 10 0 0 37 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 62 66 72 174 128
Tillgångar 62 66 72 174 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 50 50 87 85
Obeskattade reserver 0 15 21 32 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 0 55 28
Skulder och eget kapital 62 66 72 174 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 10 0 0 37 0
Omsättning 0 0 0 75 72
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -7 -9 64 63
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 4,17% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 36,78% 49,22%
Vinstmarginal -% -% -% 85,33% 87,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 158,67% 138,89%
Soliditet 96,77% 93,48% 92,19% 64,34% 75,62%
Kassalikviditet 6 200,00% 6 600,00% -% 316,36% 457,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...