Visa allt om Laxmi Indisk Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 476 5 219 5 411
Övrig omsättning 118 191 -
Rörelseresultat (EBIT) -184 73 33
Resultat efter finansnetto -192 59 15
Årets resultat -186 41 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 458 597 736
Omsättningstillgångar 637 814 549
Tillgångar 1 095 1 411 1 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 102 61
Obeskattade reserver 0 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 46 101
Kortfristiga skulder 1 029 1 257 1 123
Skulder och eget kapital 1 095 1 411 1 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 597 1 989 1 894
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 579 723 657
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 4 594 5 410 5 411
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 497 522 541
Personalkostnader per anställd (tkr) 242 271 255
Rörelseresultat, EBITDA -45 212 172
Nettoomsättningförändring -14,24% -3,55% -%
Du Pont-modellen -16,80% 5,17% 2,57%
Vinstmarginal -4,11% 1,40% 0,61%
Bruttovinstmarginal 72,94% 74,27% 72,09%
Rörelsekapital/omsättning -8,76% -8,49% -10,61%
Soliditet 6,03% 7,56% 4,75%
Kassalikviditet 39,16% 58,55% 38,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...