Visa allt om Purple Ivy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 4 358 2 036 210
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 120 105 42
Resultat efter finansnetto 119 104 42
Årets resultat 66 59 22
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 631 586 101
Tillgångar 631 586 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 131 72
Obeskattade reserver 70 38 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 417 18
Skulder och eget kapital 631 586 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 354 293 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 111 92 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 4 358 2 036 210
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 358 2 036 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 397 -
Rörelseresultat, EBITDA 120 105 42
Nettoomsättningförändring 114,05% 869,52% -%
Du Pont-modellen 19,02% 17,92% 41,58%
Vinstmarginal 2,75% 5,16% 20,00%
Bruttovinstmarginal 22,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,13% 8,30% 39,52%
Soliditet 39,87% 27,41% 79,31%
Kassalikviditet 173,35% 140,53% 561,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...