Visa allt om Purple Ivy AB
Visa allt om Purple Ivy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 5 623 4 358 2 036 210
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 120 105 42
Resultat efter finansnetto 11 119 104 42
Årets resultat 6 66 59 22
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 165 631 586 101
Tillgångar 1 165 631 586 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 197 131 72
Obeskattade reserver 69 70 38 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 893 364 417 18
Skulder och eget kapital 1 165 631 586 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 60 354 293 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 19 111 92 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 5 623 4 358 2 036 210
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4 358 2 036 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 499 397 -
Rörelseresultat, EBITDA 13 120 105 42
Nettoomsättningförändring 29,03% 114,05% 869,52% -%
Du Pont-modellen 1,12% 19,02% 17,92% 41,58%
Vinstmarginal 0,23% 2,75% 5,16% 20,00%
Bruttovinstmarginal 11,08% 22,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,84% 6,13% 8,30% 39,52%
Soliditet 22,04% 39,87% 27,41% 79,31%
Kassalikviditet 130,46% 173,35% 140,53% 561,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...