Visa allt om Svenssons Åkeri i Glimåkra AB
Visa allt om Svenssons Åkeri i Glimåkra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 600 1 335 2 016
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 745 1 128
Resultat efter finansnetto 182 745 1 129
Årets resultat -3 -5 619
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 137 184
Omsättningstillgångar 994 1 048 1 098
Tillgångar 1 084 1 184 1 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 711 714 719
Obeskattade reserver 284 294 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 177 274
Skulder och eget kapital 1 084 1 184 1 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 600 1 335 2 016
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 231 792 1 220
Nettoomsättningförändring -55,06% -33,78% -%
Du Pont-modellen 16,97% 62,92% 88,06%
Vinstmarginal 30,67% 55,81% 55,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 150,83% 65,24% 40,87%
Soliditet 86,03% 79,67% 72,70%
Kassalikviditet 1 116,85% 592,09% 400,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...