Visa allt om Patrik Ahlbeck AB
Visa allt om Patrik Ahlbeck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -10
Resultat efter finansnetto 164 679 -44
Årets resultat 250 411 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 164 645 0
Omsättningstillgångar 294 90 90
Tillgångar 458 735 90
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 317 467 56
Obeskattade reserver 0 160 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 108 34
Skulder och eget kapital 458 735 90
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 160 350 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 69,21% 80,52% 62,22%
Kassalikviditet 208,51% 83,33% 264,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...