Visa allt om R. Viklunds El & Allservice AB
Visa allt om R. Viklunds El & Allservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 151 472 415 302
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 56 -124 118
Resultat efter finansnetto -51 55 -124 118
Årets resultat -51 55 -94 64
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 78 150 129 210
Tillgångar 78 150 129 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 115 60 114
Obeskattade reserver 0 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 35 70 66
Skulder och eget kapital 78 150 129 210
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 37 74 243 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 38 46 67 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 151 472 415 302
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 151 472 415 302
Personalkostnader per anställd (tkr) 75 125 327 129
Rörelseresultat, EBITDA -51 56 -124 118
Nettoomsättningförändring -68,01% 13,73% 37,42% -%
Du Pont-modellen -65,38% 37,33% -96,12% 56,19%
Vinstmarginal -33,77% 11,86% -29,88% 39,07%
Bruttovinstmarginal 88,74% 72,88% 78,31% 99,01%
Rörelsekapital/omsättning 42,38% 24,36% 14,22% 47,68%
Soliditet 82,05% 76,67% 46,51% 64,81%
Kassalikviditet 557,14% 428,57% 184,29% 318,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...