Visa allt om Barabicu AB
Visa allt om Barabicu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 31 207 32 702 35 479 5 725
Övrig omsättning 33 79 32 123
Rörelseresultat (EBIT) 3 004 4 375 4 690 -232
Resultat efter finansnetto 2 991 4 359 4 650 -283
Årets resultat 1 714 3 384 2 881 749
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 627 5 315 6 659 7 889
Omsättningstillgångar 7 421 7 139 4 359 2 557
Tillgångar 11 048 12 453 11 018 10 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 778 2 064 1 680 799
Obeskattade reserver 1 869 1 100 1 100 468
Avsättningar (tkr) 0 0 70 0
Långfristiga skulder 0 2 703 1 804 4 056
Kortfristiga skulder 5 401 6 587 6 364 5 123
Skulder och eget kapital 11 048 12 453 11 018 10 446
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 9 149 9 218 9 987 1 775
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 3 345 3 096 3 169 522
Utdelning till aktieägare 0 3 000 2 000 0
Omsättning 31 240 32 781 35 511 5 848
Nyckeltal
Antal anställda 32 32 36 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 1 022 986 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 386 369 331
Rörelseresultat, EBITDA 4 809 6 135 6 370 -16
Nettoomsättningförändring -4,57% -7,83% 519,72% -%
Du Pont-modellen 27,19% 35,14% 42,58% -2,22%
Vinstmarginal 9,63% 13,38% 13,22% -4,05%
Bruttovinstmarginal 72,07% 72,41% 71,28% 68,09%
Rörelsekapital/omsättning 6,47% 1,69% -5,65% -44,82%
Soliditet 47,39% 23,46% 23,04% 10,95%
Kassalikviditet 126,83% 100,15% 60,23% 42,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...