Visa allt om PROMAB Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 100 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 0 -1
Resultat efter finansnetto 551 1 242 14 017
Årets resultat 699 2 546 14 012
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 695 545 100
Omsättningstillgångar 13 733 17 163 14 067
Tillgångar 18 428 17 708 14 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 157 16 608 14 062
Obeskattade reserver 745 660 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 526 440 105
Skulder och eget kapital 18 428 17 708 14 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 150 150 0
Omsättning 100 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 0 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen 2,99% -% -%
Vinstmarginal 551,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13 207,00% -% -%
Soliditet 96,26% 96,70% 99,26%
Kassalikviditet 2 610,84% 3 900,68% 13 397,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...