Visa allt om PROMAB Holding AB
Visa allt om PROMAB Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 449 100 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -50 0 -1
Resultat efter finansnetto -31 551 1 242 14 017
Årets resultat -44 699 2 546 14 012
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 536 4 695 545 100
Omsättningstillgångar 13 331 13 733 17 163 14 067
Tillgångar 17 867 18 428 17 708 14 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 963 17 157 16 608 14 062
Obeskattade reserver 753 745 660 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 151 526 440 105
Skulder och eget kapital 17 867 18 428 17 708 14 167
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 170 150 150 0
Omsättning 449 100 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 72 -4 0 -1
Nettoomsättningförändring 349,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,14% 2,99% -% -%
Vinstmarginal -5,57% 551,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 935,41% 13 207,00% -% -%
Soliditet 98,23% 96,26% 96,70% 99,26%
Kassalikviditet 8 828,48% 2 610,84% 3 900,68% 13 397,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...