Visa allt om Råby Skoog AB
Visa allt om Råby Skoog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 201 10 682 13 916
Övrig omsättning 442 93 34
Rörelseresultat (EBIT) 165 1 077 2 662
Resultat efter finansnetto 71 943 2 463
Årets resultat 836 187 693
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 208 7 198 6 843
Omsättningstillgångar 2 135 2 628 2 686
Tillgångar 10 343 9 826 9 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 816 980 793
Obeskattade reserver 1 216 2 221 1 521
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 3 577 2 598 3 586
Kortfristiga skulder 3 735 4 027 3 629
Skulder och eget kapital 10 343 9 826 9 529
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 381 1 583 1 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0
Sociala kostnader 884 471 386
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 9 643 10 775 13 950
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 534 2 136 2 783
Personalkostnader per anställd (tkr) 561 430 396
Rörelseresultat, EBITDA 1 415 2 385 3 866
Nettoomsättningförändring -13,86% -23,24% -%
Du Pont-modellen 1,64% 11,09% 27,94%
Vinstmarginal 1,85% 10,20% 19,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -17,39% -13,10% -6,78%
Soliditet 26,73% 27,60% 20,09%
Kassalikviditet 54,51% 62,55% 72,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...