Visa allt om Team Nordic Trail AB
Visa allt om Team Nordic Trail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06
Nettoomsättning 3 912 2 540 649
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 358 -464 224
Resultat efter finansnetto 355 -467 223
Årets resultat 298 -405 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 12 19
Omsättningstillgångar 1 480 1 387 382
Tillgångar 1 535 1 400 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 57 162
Obeskattade reserver 34 0 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 146 1 343 177
Skulder och eget kapital 1 535 1 400 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 144 124 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 80 19 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 3 912 2 540 649
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 956 2 540 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 238 187 -
Rörelseresultat, EBITDA 374 -457 227
Nettoomsättningförändring 54,02% 291,37% -%
Du Pont-modellen 23,32% -33,14% 55,86%
Vinstmarginal 9,15% -18,27% 34,51%
Bruttovinstmarginal 55,93% 40,43% 68,88%
Rörelsekapital/omsättning 8,54% 1,73% 31,59%
Soliditet 24,85% 4,07% 51,79%
Kassalikviditet 120,24% 98,66% 215,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...