Visa allt om Cartago Vårdfastigheter AB
Visa allt om Cartago Vårdfastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 491 1 595 1 528 312
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 661 513 1 019 159
Resultat efter finansnetto 1 257 71 87 -21
Årets resultat 1 057 58 1 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 640 11 911 11 224 8 473
Omsättningstillgångar 616 892 401 410
Tillgångar 9 256 12 803 11 625 8 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 146 89 30 29
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 707 12 638 11 473 8 653
Kortfristiga skulder 402 76 121 201
Skulder och eget kapital 9 256 12 803 11 625 8 883
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 491 1 595 1 528 312
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 826 671 1 177 172
Nettoomsättningförändring -6,52% 4,38% 389,74% -%
Du Pont-modellen 20,95% 4,86% 8,77% 1,79%
Vinstmarginal 130,05% 39,00% 66,69% 50,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,35% 51,16% 18,32% 66,99%
Soliditet 12,38% 0,70% 0,26% 0,33%
Kassalikviditet 153,23% 1 173,68% 331,40% 203,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...