Visa allt om NREP Nordic Strategies Fund AB
Visa allt om NREP Nordic Strategies Fund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -948 -192 -1
Resultat efter finansnetto 18 041 -2 304 -1
Årets resultat 21 037 -2 304 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 876 142 167 0
Omsättningstillgångar 13 297 7 126 49
Tillgångar 157 173 149 293 49
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 782 745 49
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 130 907 148 200 0
Kortfristiga skulder 4 484 348 0
Skulder och eget kapital 157 173 149 293 49
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -948 -192 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 13,86% 0,50% 100,00%
Kassalikviditet 296,54% 2 047,70% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...