Visa allt om Wep Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 083 2 398 1 764
Övrig omsättning 12 6 6
Rörelseresultat (EBIT) 39 362 148
Resultat efter finansnetto 38 362 147
Årets resultat 46 209 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 602 616 331
Tillgångar 602 616 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 318 160
Obeskattade reserver 65 90 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 323 208 172
Skulder och eget kapital 602 616 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 598
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 839 818 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 267 245 188
Utdelning till aktieägare 0 150 50
Omsättning 2 095 2 404 1 770
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 694 1 199 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 548 -
Rörelseresultat, EBITDA 39 362 148
Nettoomsättningförändring -13,14% 35,94% -%
Du Pont-modellen 6,48% 58,77% 44,71%
Vinstmarginal 1,87% 15,10% 8,39%
Bruttovinstmarginal 77,68% 79,02% 76,47%
Rörelsekapital/omsättning 13,39% 17,01% 9,01%
Soliditet 43,97% 63,02% 48,34%
Kassalikviditet 186,38% 296,15% 192,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...