Visa allt om Vi bygger hus i Norden AB
Visa allt om Vi bygger hus i Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 821 1 679 1 183
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -103 298 148
Resultat efter finansnetto -94 299 148
Årets resultat -88 233 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 59 76
Omsättningstillgångar 374 457 163
Tillgångar 416 516 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 374 141
Obeskattade reserver 17 23 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 119 73
Skulder och eget kapital 416 516 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 578 569 511
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 197 194 172
Utdelning till aktieägare 0 250 0
Omsättning 1 821 1 679 1 183
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 911 840 592
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 406 362
Rörelseresultat, EBITDA -86 315 156
Nettoomsättningförändring 8,46% 41,93% -%
Du Pont-modellen -22,60% 57,95% 62,18%
Vinstmarginal -5,16% 17,81% 12,51%
Bruttovinstmarginal 56,84% 78,62% 91,55%
Rörelsekapital/omsättning 0,55% 20,13% 7,61%
Soliditet 11,84% 75,96% 66,68%
Kassalikviditet 102,75% 384,03% 223,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...