Visa allt om Bråviken Bil AB
Visa allt om Bråviken Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 68 481 61 408 49 159
Övrig omsättning 152 490 1 048
Rörelseresultat (EBIT) 506 -525 -2 959
Resultat efter finansnetto 444 -795 -3 368
Årets resultat 2 244 5 -2 568
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 621 792 964
Omsättningstillgångar 9 187 8 415 10 552
Tillgångar 9 808 9 207 11 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 406 162 157
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 2 455 3 628 2 325
Kortfristiga skulder 4 947 5 417 9 034
Skulder och eget kapital 9 808 9 207 11 516
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 4 697 4 418 3 870
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 765 1 533 1 258
Utdelning till aktieägare 1 800 0 0
Omsättning 68 633 61 898 50 207
Nyckeltal
Antal anställda 15 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 565 4 386 3 511
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 440 375
Rörelseresultat, EBITDA 678 -353 -2 802
Nettoomsättningförändring 11,52% 24,92% -%
Du Pont-modellen 7,15% -5,24% -25,69%
Vinstmarginal 1,02% -0,78% -6,02%
Bruttovinstmarginal 17,73% 17,02% 17,83%
Rörelsekapital/omsättning 6,19% 4,88% 3,09%
Soliditet 24,53% 1,76% 1,36%
Kassalikviditet 92,00% 85,53% 44,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...