Visa allt om Fruktdealen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 6 240 2 778 429
Övrig omsättning 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -80 -662
Resultat efter finansnetto 44 -104 -672
Årets resultat 30 -104 -672
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 200 60
Omsättningstillgångar 976 612 495
Tillgångar 1 377 812 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 327 128 168
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 306 241 300
Kortfristiga skulder 744 442 87
Skulder och eget kapital 1 377 812 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 701 730 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 372 173 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 6 241 2 778 429
Nyckeltal
Antal anställda 8 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 780 556 143
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 185 177
Rörelseresultat, EBITDA 83 -64 -659
Nettoomsättningförändring 124,62% 547,55% -%
Du Pont-modellen 4,43% -9,85% -119,28%
Vinstmarginal 0,98% -2,88% -154,31%
Bruttovinstmarginal 47,28% 50,40% 42,19%
Rörelsekapital/omsättning 3,72% 6,12% 95,10%
Soliditet 23,75% 15,76% 30,27%
Kassalikviditet 126,08% 132,13% 568,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...