Visa allt om Fruktdealen i Sverige AB
Visa allt om Fruktdealen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 10 199 6 240 2 778 429
Övrig omsättning 7 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 61 -80 -662
Resultat efter finansnetto -117 44 -104 -672
Årets resultat -113 30 -104 -672
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 391 402 200 60
Omsättningstillgångar 1 423 976 612 495
Tillgångar 1 814 1 377 812 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 327 128 168
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 231 306 241 300
Kortfristiga skulder 1 369 744 442 87
Skulder och eget kapital 1 814 1 377 812 555
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 2 347 1 701 730 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 715 372 173 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 10 206 6 241 2 778 429
Nyckeltal
Antal anställda 10 8 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 020 780 556 143
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 244 185 177
Rörelseresultat, EBITDA -80 83 -64 -659
Nettoomsättningförändring 63,45% 124,62% 547,55% -%
Du Pont-modellen -5,79% 4,43% -9,85% -119,28%
Vinstmarginal -1,03% 0,98% -2,88% -154,31%
Bruttovinstmarginal 45,76% 47,28% 50,40% 42,19%
Rörelsekapital/omsättning 0,53% 3,72% 6,12% 95,10%
Soliditet 11,80% 23,75% 15,76% 30,27%
Kassalikviditet 100,22% 126,08% 132,13% 568,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...