Visa allt om ROTPOSTMÄKLARNA SVERIGE AB
Visa allt om ROTPOSTMÄKLARNA SVERIGE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 78 313 381 105
Övrig omsättning 20 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) -136 -3 109 -408
Resultat efter finansnetto -132 -4 107 -408
Årets resultat -132 -4 107 -408
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 121 171 221
Omsättningstillgångar 263 365 378 302
Tillgångar 334 486 549 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 303 435 439 332
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 50 50
Kortfristiga skulder 32 51 60 141
Skulder och eget kapital 334 486 549 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 17 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 98 338 381 105
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 105
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 99
Rörelseresultat, EBITDA -86 47 159 -379
Nettoomsättningförändring -75,08% -17,85% 262,86% -%
Du Pont-modellen -39,52% -0,62% 19,85% -78,01%
Vinstmarginal -169,23% -0,96% 28,61% -388,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 296,15% 100,32% 83,46% 153,33%
Soliditet 90,72% 89,51% 79,96% 63,48%
Kassalikviditet 821,88% 715,69% 630,00% 214,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...