Visa allt om Zoomaniacs AB
Visa allt om Zoomaniacs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 008 549
Övrig omsättning 88 -
Rörelseresultat (EBIT) 253 0
Resultat efter finansnetto 144 0
Årets resultat 44 0
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 142 50
Omsättningstillgångar 346 486
Tillgångar 488 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 50
Obeskattade reserver 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 220 486
Skulder och eget kapital 488 536
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 3 096 549
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 253 0
Nettoomsättningförändring 447,91% -%
Du Pont-modellen 31,35% 0,00%
Vinstmarginal 5,09% 0,00%
Bruttovinstmarginal 10,17% 5,65%
Rörelsekapital/omsättning 4,19% 0,00%
Soliditet 52,21% 9,33%
Kassalikviditet 157,27% 91,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...