Visa allt om West Kakel & Måleri AB
Visa allt om West Kakel & Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 6 561 4 590 3 687
Övrig omsättning 224 347 -
Rörelseresultat (EBIT) 527 -70 79
Resultat efter finansnetto 520 -77 67
Årets resultat 278 -27 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 138 160
Omsättningstillgångar 1 653 664 666
Tillgångar 1 883 801 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 28 55
Obeskattade reserver 153 0 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 28 29 77
Kortfristiga skulder 1 397 744 644
Skulder och eget kapital 1 883 801 826
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 2 508 1 908 1 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 833 613 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 6 785 4 937 3 687
Nyckeltal
Antal anställda 9 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 729 765 737
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 425 303
Rörelseresultat, EBITDA 593 -25 128
Nettoomsättningförändring 42,94% 24,49% -%
Du Pont-modellen 27,99% -8,74% 9,56%
Vinstmarginal 8,03% -1,53% 2,14%
Bruttovinstmarginal 68,86% 60,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,90% -1,74% 0,60%
Soliditet 22,59% 3,50% 11,12%
Kassalikviditet 116,54% 82,39% 98,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...