Visa allt om JP Strategi AB
Visa allt om JP Strategi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 868 963 2 205
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 479 41 1 031
Resultat efter finansnetto 305 -4 946
Årets resultat -24 60 631
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 1 250 1 686
Omsättningstillgångar 1 976 50 103
Tillgångar 2 079 1 300 1 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 741 681
Obeskattade reserver 0 0 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 842 559 1 026
Skulder och eget kapital 2 079 1 300 1 789
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 104
Utdelning till aktieägare 187 0 0
Omsättning 1 868 963 2 205
Nyckeltal
Antal anställda - 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 103
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 233
Rörelseresultat, EBITDA 1 479 161 1 195
Nettoomsättningförändring 93,98% -56,33% -%
Du Pont-modellen 71,14% 3,15% 57,80%
Vinstmarginal 79,18% 4,26% 46,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,17% -52,86% -41,86%
Soliditet 11,40% 57,00% 41,44%
Kassalikviditet 107,27% 8,94% 10,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...