Visa allt om Adolfsson ortopedi och handkirurgi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 165 160 313
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 71 233
Resultat efter finansnetto 90 72 235
Årets resultat 70 41 127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 456 361 339
Tillgångar 456 361 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 218 177
Obeskattade reserver 78 78 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 65 102
Skulder och eget kapital 456 361 339
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 165 160 313
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 90 71 233
Nettoomsättningförändring 3,12% -48,88% -%
Du Pont-modellen 19,74% 19,94% 69,32%
Vinstmarginal 54,55% 45,00% 75,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 221,82% 185,00% 75,72%
Soliditet 76,50% 77,24% 65,26%
Kassalikviditet 506,67% 555,38% 332,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...