Visa allt om Frippes Plåt och Svets AB
Visa allt om Frippes Plåt och Svets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 3 143 2 040 1 711 1 330
Övrig omsättning 36 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 537 314 254 217
Resultat efter finansnetto 525 297 235 194
Årets resultat 319 182 136 81
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 196 246 328
Omsättningstillgångar 1 249 838 670 388
Tillgångar 1 362 1 033 916 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 349 267 131
Obeskattade reserver 323 207 144 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 167 239 300
Kortfristiga skulder 396 311 266 202
Skulder och eget kapital 1 362 1 033 916 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 385 356 324 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 127 115 83 58
Utdelning till aktieägare 300 125 100 0
Omsättning 3 179 2 040 1 711 1 330
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 143 2 040 1 711 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 470 407 269
Rörelseresultat, EBITDA 620 396 336 299
Nettoomsättningförändring 54,07% 19,23% 28,65% -%
Du Pont-modellen 39,43% 30,40% 27,73% 30,31%
Vinstmarginal 17,09% 15,39% 14,85% 16,32%
Bruttovinstmarginal 43,21% 54,31% 54,41% 61,50%
Rörelsekapital/omsättning 27,14% 25,83% 23,61% 13,98%
Soliditet 58,37% 49,42% 41,41% 26,84%
Kassalikviditet 296,72% 257,23% 235,34% 183,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...