Visa allt om Steninge Invest AB
Visa allt om Steninge Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 487 149 109 11
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -269 -162 -31 -93
Resultat efter finansnetto -269 -162 -31 -93
Årets resultat -269 -162 -31 -93
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 0 0 0
Omsättningstillgångar 863 1 041 361 331
Tillgångar 968 1 041 361 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 50 58 57
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 880 993 284 278
Kortfristiga skulder 35 -2 18 -4
Skulder och eget kapital 968 1 041 361 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 487 149 109 11
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 487 149 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -269 -162 -31 -93
Nettoomsättningförändring 226,85% 36,70% 890,91% -%
Du Pont-modellen -27,79% -15,56% -8,59% -28,10%
Vinstmarginal -55,24% -108,72% -28,44% -845,45%
Bruttovinstmarginal -20,94% -71,14% 84,40% -2 463,64%
Rörelsekapital/omsättning 170,02% 700,00% 314,68% 3 045,45%
Soliditet 5,27% 4,80% 16,07% 17,22%
Kassalikviditet 977,14% -% 88,89% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...