Visa allt om Steninge Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 149 109 11
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -162 -31 -93
Resultat efter finansnetto -162 -31 -93
Årets resultat -162 -31 -93
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 041 361 331
Tillgångar 1 041 361 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 58 57
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 993 284 278
Kortfristiga skulder -2 18 -4
Skulder och eget kapital 1 041 361 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 149 109 11
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 149 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -162 -31 -93
Nettoomsättningförändring 36,70% 890,91% -%
Du Pont-modellen -15,56% -8,59% -28,10%
Vinstmarginal -108,72% -28,44% -845,45%
Bruttovinstmarginal -71,14% 84,40% -2 463,64%
Rörelsekapital/omsättning 700,00% 314,68% 3 045,45%
Soliditet 4,80% 16,07% 17,22%
Kassalikviditet -% 88,89% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...