Visa allt om Hamncafét i Smedjebacken AB
Visa allt om Hamncafét i Smedjebacken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 519 318
Övrig omsättning 122 -
Rörelseresultat (EBIT) -125 30
Resultat efter finansnetto -133 30
Årets resultat -134 22
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 122 66
Omsättningstillgångar 274 29
Tillgångar 396 95
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 72
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 162 0
Kortfristiga skulder 185 23
Skulder och eget kapital 396 95
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 312 49
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 99 14
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 641 318
Nyckeltal
Antal anställda 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 760 159
Personalkostnader per anställd (tkr) 206 37
Rörelseresultat, EBITDA -105 30
Nettoomsättningförändring 377,67% -%
Du Pont-modellen -31,57% 31,58%
Vinstmarginal -8,23% 9,43%
Bruttovinstmarginal 26,07% 78,93%
Rörelsekapital/omsättning 5,86% 1,89%
Soliditet 12,63% 75,79%
Kassalikviditet 94,05% 126,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...