Visa allt om Challengera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08
Nettoomsättning 927 80 279
Övrig omsättning 34 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -329 -1 800 102
Resultat efter finansnetto -293 -1 796 102
Årets resultat -272 -1 831 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 291 161
Omsättningstillgångar 449 659 794
Tillgångar 648 950 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 292 564 595
Obeskattade reserver 55 76 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 302 311 319
Skulder och eget kapital 648 950 954
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 774 1 123 38
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 246 351 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 961 81 279
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 232 20 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 370 50
Rörelseresultat, EBITDA -238 -1 678 146
Nettoomsättningförändring 1 058,75% -71,33% -%
Du Pont-modellen -45,22% -189,05% 10,69%
Vinstmarginal -31,61% -2 245,00% 36,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,86% 435,00% 170,25%
Soliditet 51,68% 65,61% 65,54%
Kassalikviditet 148,68% 211,90% 248,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...