Visa allt om Challengera AB
Visa allt om Challengera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08
Nettoomsättning 927 80 279
Övrig omsättning 34 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -329 -1 800 102
Resultat efter finansnetto -293 -1 796 102
Årets resultat -272 -1 831 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 291 161
Omsättningstillgångar 449 659 794
Tillgångar 648 950 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 292 564 595
Obeskattade reserver 55 76 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 302 311 319
Skulder och eget kapital 648 950 954
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 774 1 123 38
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 246 351 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 961 81 279
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 232 20 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 370 50
Rörelseresultat, EBITDA -238 -1 678 146
Nettoomsättningförändring 1 058,75% -71,33% -%
Du Pont-modellen -45,22% -189,05% 10,69%
Vinstmarginal -31,61% -2 245,00% 36,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,86% 435,00% 170,25%
Soliditet 51,68% 65,61% 65,54%
Kassalikviditet 148,68% 211,90% 248,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...