Visa allt om Relation Desk AB
Visa allt om Relation Desk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 911 1 438 300
Övrig omsättning 102 75 75
Rörelseresultat (EBIT) 380 1 207
Resultat efter finansnetto 379 1 207
Årets resultat 219 -3 152
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 097 1 902 628
Tillgångar 2 097 1 902 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 418 199 202
Obeskattade reserver 95 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 584 1 703 426
Skulder och eget kapital 2 097 1 902 628
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 364 686 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 498 241 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 3 013 1 513 375
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 970 719 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 621 463 -
Rörelseresultat, EBITDA 380 1 207
Nettoomsättningförändring 102,43% 379,33% -%
Du Pont-modellen 18,12% 0,05% 32,96%
Vinstmarginal 13,05% 0,07% 69,00%
Bruttovinstmarginal 99,59% 98,47% 98,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,62% 13,84% 67,33%
Soliditet 23,47% 10,46% 32,17%
Kassalikviditet 132,39% 111,69% 147,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...