Visa allt om DD'S Däck AB
Visa allt om DD'S Däck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12
Nettoomsättning 128 604
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -452 -59
Resultat efter finansnetto -464 -60
Årets resultat -464 -60
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 72 38
Omsättningstillgångar 251 467
Tillgångar 323 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 90
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 66 1
Kortfristiga skulder 231 415
Skulder och eget kapital 323 505
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 128 604
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -452 -44
Nettoomsättningförändring -78,81% -%
Du Pont-modellen -139,94% -11,68%
Vinstmarginal -353,12% -9,77%
Bruttovinstmarginal -136,72% 64,57%
Rörelsekapital/omsättning 15,62% 8,61%
Soliditet 8,05% 17,82%
Kassalikviditet 0,00% 19,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...