Visa allt om NQ Consulting AB
Visa allt om NQ Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 568 268
Övrig omsättning 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -96 -169 326 150
Resultat efter finansnetto -96 -170 326 150
Årets resultat -96 -49 189 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 102 136 0
Omsättningstillgångar 34 69 407 259
Tillgångar 34 171 543 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 123 322 133
Obeskattade reserver 0 0 120 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 49 101 88
Skulder och eget kapital 34 171 543 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 25 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 11 13 22 25
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0
Omsättning 15 0 568 268
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 568 268
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 10 52 107
Rörelseresultat, EBITDA -79 -135 360 150
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 111,94% -%
Du Pont-modellen -% -% 60,04% 57,92%
Vinstmarginal -% -% 57,39% 55,97%
Bruttovinstmarginal -% -% 99,12% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 53,87% 63,81%
Soliditet 79,41% 71,93% 76,54% 62,16%
Kassalikviditet 425,00% 140,82% 402,97% 294,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...