Visa allt om Centurio International AB
Visa allt om Centurio International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 238 408 149
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -76 -56 20 1
Resultat efter finansnetto -76 -56 22 1
Årets resultat -76 -56 15 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 111 173 312 549
Tillgångar 111 173 312 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 51 66 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 354
Kortfristiga skulder 61 123 247 144
Skulder och eget kapital 111 173 312 549
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 60 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 6 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 238 408 149
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 238 408 149
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 16 100 77
Rörelseresultat, EBITDA -76 -56 20 1
Nettoomsättningförändring -98,74% -41,67% 173,83% -%
Du Pont-modellen -68,47% -32,37% 7,05% 0,18%
Vinstmarginal -2 533,33% -23,53% 5,39% 0,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 48,32% 91,67% 71,14%
Rörelsekapital/omsättning 1 666,67% 21,01% 15,93% 271,81%
Soliditet 45,95% 29,48% 21,15% 9,29%
Kassalikviditet 181,97% 140,65% 126,32% 381,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...