Visa allt om Gustavsson Förvaltning AB
Visa allt om Gustavsson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -1 0
Resultat efter finansnetto 5 721 0
Årets resultat 4 721 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 784 760 537
Omsättningstillgångar 1 11 0
Tillgångar 784 771 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 775 771 50
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 0 487
Skulder och eget kapital 784 771 537
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 495 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 98,85% 100,00% 9,31%
Kassalikviditet 10,00% -% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...