Visa allt om Deco Weddingline AB
Visa allt om Deco Weddingline AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 013 1 070 1 543
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 21 34
Resultat efter finansnetto -1 3 32
Årets resultat -1 2 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 41 36
Omsättningstillgångar 559 486 428
Tillgångar 588 527 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 74 72
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 226 193 103
Kortfristiga skulder 289 260 288
Skulder och eget kapital 588 527 464
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 126 176 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 37 43 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 013 1 070 1 543
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 507 535 772
Personalkostnader per anställd (tkr) 82 110 148
Rörelseresultat, EBITDA 23 26 64
Nettoomsättningförändring -5,33% -30,65% -%
Du Pont-modellen 2,21% 3,98% 7,54%
Vinstmarginal 1,28% 1,96% 2,27%
Bruttovinstmarginal 63,67% 66,73% 78,09%
Rörelsekapital/omsättning 26,65% 21,12% 9,07%
Soliditet 12,41% 14,04% 15,52%
Kassalikviditet 65,74% 32,69% 26,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...