Visa allt om Älba Skog AB
Visa allt om Älba Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 6 833 5 889 2 527
Övrig omsättning - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 420 275 204
Resultat efter finansnetto 405 270 204
Årets resultat 243 158 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 104 100
Omsättningstillgångar 924 603 422
Tillgångar 992 707 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 301 209 151
Obeskattade reserver 228 135 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 463 364 304
Skulder och eget kapital 992 707 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 505 415 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 137 123 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 6 833 5 891 2 527
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 417 2 945 1 264
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 285 256
Rörelseresultat, EBITDA 456 311 245
Nettoomsättningförändring 16,03% 133,04% -%
Du Pont-modellen 42,34% 38,90% 39,08%
Vinstmarginal 6,15% 4,67% 8,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 29,67% 47,09%
Rörelsekapital/omsättning 6,75% 4,06% 4,67%
Soliditet 48,27% 44,46% 38,39%
Kassalikviditet 199,57% 165,66% 138,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...