Visa allt om Skärgårdsbemanning Nacka Värmdö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 2 694 3 181 2 903
Övrig omsättning - 45 62
Rörelseresultat (EBIT) -142 -15 59
Resultat efter finansnetto -152 -20 48
Årets resultat -152 -20 33
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 0 0
Omsättningstillgångar 567 996 985
Tillgångar 983 996 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 63 83
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 872 933 902
Skulder och eget kapital 983 996 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 581 2 069 1 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 516 612 561
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 2 694 3 226 2 965
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 539 530 484
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 459 418
Rörelseresultat, EBITDA -38 -15 59
Nettoomsättningförändring -15,31% 9,58% -%
Du Pont-modellen -14,34% -1,41% 5,99%
Vinstmarginal -5,23% -0,44% 2,03%
Bruttovinstmarginal 92,06% 89,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,32% 1,98% 2,86%
Soliditet 11,39% 6,33% 8,43%
Kassalikviditet 65,02% 106,75% 109,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...