Visa allt om Skärgårdsbemanning Nacka Värmdö AB
Visa allt om Skärgårdsbemanning Nacka Värmdö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 3 630 2 694 3 181 2 903
Övrig omsättning - - 45 62
Rörelseresultat (EBIT) -103 -142 -15 59
Resultat efter finansnetto -112 -152 -20 48
Årets resultat -113 -152 -20 33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 416 0 0
Omsättningstillgångar 540 567 996 985
Tillgångar 852 983 996 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 112 63 83
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 801 872 933 902
Skulder och eget kapital 852 983 996 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 471 1 581 2 069 1 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 606 516 612 561
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 630 2 694 3 226 2 965
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 726 539 530 484
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 427 459 418
Rörelseresultat, EBITDA 1 -38 -15 59
Nettoomsättningförändring 34,74% -15,31% 9,58% -%
Du Pont-modellen -12,09% -14,34% -1,41% 5,99%
Vinstmarginal -2,84% -5,23% -0,44% 2,03%
Bruttovinstmarginal 69,94% 92,06% 89,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,19% -11,32% 1,98% 2,86%
Soliditet 5,87% 11,39% 6,33% 8,43%
Kassalikviditet 67,42% 65,02% 106,75% 109,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...