Visa allt om Stubbkärret Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 0 0 -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 0 0 -
Resultat efter finansnetto -71 0 0 -
Årets resultat -71 0 0 -
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 4 900 0 0 -
Omsättningstillgångar 40 0 0 -
Tillgångar 4 940 0 0 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -21 0 0 -
Obeskattade reserver 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 -
Långfristiga skulder 4 900 0 0 -
Kortfristiga skulder 61 0 0 -
Skulder och eget kapital 4 940 0 0 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 -
Nyckeltal
Antal anställda - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet -0,43% -% -% -%
Kassalikviditet 65,57% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...