Visa allt om Järvsö Växtkraft AB
Visa allt om Järvsö Växtkraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 521 1 599 1 635
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 649 531 105
Resultat efter finansnetto 650 535 114
Årets resultat 375 309 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 411 1 266 589
Tillgångar 1 411 1 266 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 419 110
Obeskattade reserver 332 166 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 285 680 449
Skulder och eget kapital 1 411 1 266 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - 200
Löner till övriga anställda 378 608 769
Varav resultatlön till övriga anställda - 200 -
Sociala kostnader 83 133 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 521 1 599 1 635
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 521 800 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 399 616
Rörelseresultat, EBITDA 649 531 105
Nettoomsättningförändring -4,88% -2,20% -%
Du Pont-modellen 46,07% 42,34% 19,35%
Vinstmarginal 42,74% 33,52% 6,97%
Bruttovinstmarginal 98,75% 98,25% 99,14%
Rörelsekapital/omsättning 74,03% 36,65% 8,56%
Soliditet 74,70% 43,32% 22,43%
Kassalikviditet 495,09% 186,18% 131,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...